Moderná škola

Informácie o nás

Táto stránka je určená účastníkov vzdelávania Využitie IKT vo vyučovaní (skupina TNA71... v Chynoranoch) - akreditovaný program ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Nájdete tu kontakt na lektorku, termíny a témy vzdelávania, obsah vzdelávacieho programu, dogitálnu učebniciu programu a ďalšie informácie.

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.