Moderná škola

Termíny

4. oktober 2012 -  14:00-19:00 (6 hodín)
Obsah:
M1: Komunikácia prostredníctvom IKT
    Interaktívna a neinteraktívna komunikácia (4 hodiny). Školský web, netiketa (2 hodiny).

20. október 2012 - 9:00 - 16:00 (8 hodín)
M1: Komunikacia prostredníctvom IKT
    Edukačný portál. Možnosti komunikácie na vyučovaní s podporou IKT (5).
M2: Informácie okolo nás
    Informácia, typy informácií . Zber, triedenie, spracovanie informácií (3).

10. november 2012 - 9:00 - 16:00 (8 hodín)

M2: Informácie okolo nás (1)

M3: Princípy fungovania IKT (7)

 

Rok 2013

16. marec 2013 - 9:00 - 16:00 (8 hodín)

M4: Užívateľský softvér v pedagogickej praxi - spracovanie textov, tabuliek, grafov, prezentácií.

 

21. marec 2013 - 14:00 - 19:00 (6 hodín)

M4: Užívateľský softvér v pedagogickej praxi - Grafické a  zvukové informácie, freeware, shareware a demoverzie.

 

13. apríl – 9:00-16:00 (8 hodín)

Modul 4: Grafické a zvukové informácie. Príprava na vyučovanie a administratívne činnosti s podporou IKT. Tvorba metodických pomôcok, digitálnych zdrojov a učebných materiálov.

 

27. apríl -  9:00-16:00 (8 hodín)

Modul 4: Tvorba metodických pomôcok, digitálnych zdrojov a učebných materiálov. Modul 5: Metodika využívania IKT na vyučovaní.

 


11.  máj -  8. máj - 9:00-16:00 (8 hodín)

Modul 5: Príprava vyučovacej hodiny. Príprava na vyučovanie a administratívne činnosti s podporou IKT.

25. máj  18. máj -  9:00-16:00 (8 hodín)

Modul 5: Využívanie metodických pomôcok, digitálnych zdrojov a učebných materiálov.

 

6. jún -  13:00 -18:00 (6 hodín)

Modul 6: Riziká IKT a metódy eliminácie a riešenia rizík, ergonomické zásady, zásady práce s PC. Intelektuálne vlastníctvo. Autorstvo informatických produktov. Informačná spoločnosť. Sociálne, etické a zdravotné aspekty používania IKT, informačná bezpečnosť, ochrana informácií.

 

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.